Strategi

Omdømme

Omdømmet er det folk sier om deg når du ikke er til stede, og det er summen av alle dine handlinger i markedet. Selv om god kommunikasjon alene ikke kan skape et godt omdømme, kan dårlig kommunikasjon bidra til å ødelegge det. Vi hjelper deg med å kartlegge ditt omdømme, slik at du får innsikt i det som må til for å rette opp andres inntrykk av din bedrift.

Kundecase: Wintershall

Saken

Tysklands største olje- og gasselskap Wintershall ønsket å etablere seg som en seriøs og kompetent aktør i det norske oljemarkedet.

Oppdraget

Bistå selskapet med å bygge relasjoner med sentrale aktører innen norsk olje- og gassvirksomhet.

Dette gjorde NOR PR

NOR PR bisto Wintershall med en rekke tjenester, men ett av hovedgrepene var utviklingen og gjennomføringen av konferansen "The European Formula 2011" i Oslo, en konferanse på strategisk nivå med deltakelse fra blant andre den norske olje- og energiministeren, ledelsene i NHO og LO, toppsjefen i Wintershall og tidligere forbundskansler Gerhard Schröder. Rundt 150 toppledere deltok på konferansen.

Dette ble resultatet

Wintershall har fått et godt fotfeste overfor norske myndigheter og sentrale aktører i bransjen. Mediedekningen fra konferansen var bred og positiv i hele 17 ulike medier. Direktesending i både NRK og TV 2. Kunden vår har senere inngått et strategisk samarbeid med Statoil som blant annet innebærer drift av Brage-feltet i Nordsjøen.

Solveig Holm

Solveig Holm (f. 1968) er seniorrådgiver i NOR PR og bistår virksomheter med å identifisere, utvikle og gjennomføre prosjekter. Hun har erfaring fra Media Region Bergen, Bergen Næringsråd, CONNECT Vest og Bergen kommune hvor hun har jobbet med nærings-, prosjekt- og forretningsutvikling i skjæringspunktet mellom næringsliv, kultursektor, FoU-miljø og det offentlige. I tillegg har hun erfaring fra en rekke styreverv innen offentlig og privat sektor. Solveig er cand. polit. i sosialantroplogi fra Universitetet i Bergen inkludert fagene massekultur og folkekultur, historie og indonesisk språk.

+47 920 58 531

solveig.holm@norpr.no

+ Les mer