Bilde av Arent Kragh
Jeg får din stemme hørt og forstått i politiske prosesser

Arent Kragh

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: +47 414 64 945

Epost: kragh@norpr.no


Arent Kragh (f. 1969) er kommunikasjonsrådgiver i Nor PR og jobber med politisk kommunikasjon, myndighetskontakt og kommunikasjonsstrategier. Han har totalt åtte års erfaring som politisk rådgiver i Høyre. Fire av disse årene har han jobbet for byrådsleder Monica Mæland i Bergen. Han er utdannet ved NHH og UiB og har en cand.mag grad med bl.a. samfunnsøkonomi og mediekunnskap i fagkretsen.