Bilde av TechnipFMC ville dele gode historier

(foto: TechnipFMC)

TechnipFMC ville dele gode historier

Kunde: TechnipFMC

TechnipFMC er en verdensledende utstyrsleverandør i oljebransjen. Selskapets virksomhet i Norge er i førersetet innen undervannsteknologi- og tjenester. I et tøft oljemarked er det viktig for bedriften å synliggjøre seg ovenfor kunder og bygge opp under selskapets sterke internkultur ved hjelp av god kommunikasjon.

NOR PR har i 6 år bistått TechnipFMC (FMC Technologies før fusjon) med kommunikasjonsarbeid. Vi har blant annet gitt råd om effektiv bruk av egne mediekanaler i internkommunikasjon og sammen med kunden funnet gode historier om bedriften til medier.

Selskapet har over lengre tid fått egeninitiert medieomtale i både lokale, regionale og nasjonale medier. Bistand med internkommunikasjon har ført til bedre arbeidsprosesser og innholdsproduksjon i nyhetsbrev, nettside og avdelingspresentasjoner.