Bilde av Solgte Isbjørn Is

(foto: Silje Alvsaker/Askøyværingen)

Solgte Isbjørn Is

Kunde: Isbjørn Is Holding AS

Det vestlandske iskremkonsernet Isbjørn Is (Isbjørn Is og Den Norske Isbilen) skulle kjøpes av et utenlandsk selskap. Medieomtalen skulle baseres på åpenhet og fakta, de positive aspektene skulle fremheves, og eventuelle feilaktige spekulasjoner skulle unngås.

NOR PR laget en kommunikasjonsplan for nyheten med budskap for relevante målgrupper. Vi forberedte ledelsen på spørsmål fra pressen og laget kjøreplan for dagen da nyheten skulle slippes. Pressemelding til prioriterte medier ble sendt ut, og NOR PR var kontaktpunkt for pressen.

Kjøpet fikk bred, positiv medieoppmerksomhet. Saken fikk dekning i lokale-, regionale- og nasjonale aviser samt i både radio og TV. Isbjørn Is nådde frem med sitt budskap gjennom proaktiv PR. De fikk frem at salget ville ta Isbjørn Is til nye høyder, til fordel for både selskap og ansatte. Det kom også tydelig frem at kjøpet verken ville føre til flytting eller oppsigelser av ansatte.


Involverte personer


Relaterte tjenesteområder