Bilde av Praktisk og strategisk arbeid for Norled

Norleds unike batteridrevne ferje, MF Ampere, i trafikk på Sognefjorden. (foto: Norled)

Praktisk og strategisk arbeid for Norled

Kunde: Norled AS

Norled ønsket både strategisk rådgivning og operativ kapasitet til å gjennomføre ulike kommunikasjonstiltak. De ville se kommunikasjonstiltakene sine mer i sammenheng med sine overordnede, strategiske mål.

NOR PR gjorde en løpende vurdering av hvordan muligheter kan skapes og utnyttes for å fremme og bygge et omdømme for Norled. Vi bidro i arbeidet med bygge kundens omdømme gjennom oppmerksomhet om de tiltakene som ble iverksatt. I tillegg skapte vi intern stolthet ved at mange gode tiltak ble gjort kjent internt - blant annet gjennom regelmessige interne nyhetsbrev.

I dag har Norled blitt en anerkjent, innovativ aktør i sin bransje. De driver nyskaping og tar i bruk spennende miljøteknologi. Det har vært stor medieinteresse for de tiltak, særlig innenfor miljø, som Norled har satt i verk.