Bilde av Oppmerksomhet om gårdsdrift for Haraldsplass Diakonale Stiftelse

(foto: Saliba Andreas Korkunc)

Oppmerksomhet om gårdsdrift for Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Kunde: Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Haraldsplass Diakonale Stiftelse eier Soltun gård i Arna. Soltun er en 4H- og aktivitetsgård, med en rekke tilbud til blant andre barnehager, skoleklasser, utviklingshemmede, arbeidstiltaksbedrifter og frivillige. I forbindelse med at forpakteren som drev gården skulle gå av med pensjon, var det ønskelig med oppmerksomhet for å finne en ny person til å ta over gårdsdriften. Denne personen skulle ikke bare ha talent innen gårdsdrift, men også kunne opprettholde og utvikle det viktige aktivitetstilbudet.

NOR PR anbefalte Haraldsplass Diakonale Stiftelse å få oppmerksomhet om saken i en rekke ulike medier, blant annet Nationen. NOR PR lagde et faktanotat med informasjon om gårdens historie og aktivitetstilbud, tok kontakt med en journalist i Nationen, og tok bilder fra gården.

Resultatet ble et stort oppslag i avisen og plass på forsiden, med tilhørende stor oppmerksomhet blant frivillige på gården da saken ble delt i sosiale medier. Haraldsplass Diakonale Stiftelse fikk mange dyktige søkere til stillingen.


Involverte personer


Relaterte tjenesteområder