Bilde av Hotelldirektøren for Augustus-gruppen deltok på debatt om delingsøkonomi

(foto: NRK)

Hotelldirektøren for Augustus-gruppen deltok på debatt om delingsøkonomi

Kunde: Augustus-gruppen

Kjetil Smørås, direktør for hotellene Augustin, Grand Terminus og Zander K, har gjennom en årrekke vært en aktiv og transparent samfunnsaktør i Bergen. I forbindelse med delingsøkonomiens inntog i det norske markedet ble Smørås invitert til Debatten på NRK i januar 2016 for å uttale seg på vegne av hotellnæringen.

Kjetil Smørås var i utgangspunktet usikker på om han skulle delta på Debatten, men takket likevel ja. Han kontaktet NOR PR for råd og innspill om hvordan han skulle opptre i samspill med de andre debattantene og øvrige forberedelser. NOR PR lagde i samråd med Smørås et debattnotat, der blant annet hovedbudskapet hans ble formulert. I tillegg ble det gjennomført en debattøving, der Smørås svarte på potensielle spørsmål og utfordringer som kunne komme fra programlederen eller meddebattantene.

Smørås sitt hovedbudskap var at hotellnæringen ønsker konkurransen fra Airbnb og andre aktører i delingsøkonomien velkommen, og at de lar seg inspirere av dem - men at konkurransen må skje på like og rettferdige vilkår. Under sendingen var det tydelig at Smørås prioriterte kvalitet over kvantitet. Han fikk bare ordet tre ganger, og var den av deltakerne som snakket minst. Men han fikk frem de poengene han ønsket å få frem, og fikk god respons på argumentasjonen sin i sosiale medier og av venner, kolleger og samarbeidspartnere.