Bilde av Heimevernet styrket ledergruppens kommunikasjon

(Foto: Linn Mevold Skogheim)

Heimevernet styrket ledergruppens kommunikasjon

Kunde: Heimevernet – HV 09

Bergenhus heimevernsdistrikt (HV- 09) er en militær beredskapsorganisasjon som primært løser militære oppdrag, men støtter også politiet og andre samfunnsetater ved behov. HV-09s ansvarsområde omfatter Hordaland fylke og søndre del av Sogn og Fjordane fylke og har totalt 4500 soldater i beredskap.

NOR PR bistod ledergruppen med å evaluere samarbeid og kommunikasjon i gruppen. En ærlig og direkte ledergruppe som åpnet opp for diskusjon om sin egen væremåte. I en heldags ledersamling jobbet vi med intern strategisk kommunikasjon.

«Vi opplevde en positiv effekt umiddelbart etter samlingen. Takk for det dere brakte inn», sier sjef for HV-09, oberstløytnant Ingvar Seland.


Involverte personer


Relaterte tjenesteområder