Bilde av Gir helse- og folkeopplysning

Foto: TV Vest

Gir helse- og folkeopplysning

Kunde: Ulike helseinstitusjoner og leger med spesialistutdanning

Sykdom og sunnhet er temaer som opptar folk flest. Som et ledd i å bidra til folkeopplysning ble det opprettet et samarbeid mellom ulike helseinstitusjoner, TV Vest og NOR PR. Prosjektet hadde som mål å samle ulik kompetanse fra helsesektoren til å formidle nyttig informasjon til seerne relatert til sykdom, behandling og forebyggende tiltak.

Åtte spesialister deltok i de åtte TV-sendingene som ble produsert. Programmet fikk navnet «Helseavdelingen» og ble kringkastet i TV Vest sine kanaler i løpet av høsten 2018 og vinteren 2019. TV-kanalen har over 27.000 seere per uke på lineær-TV. NOR PR stod for ideen og regien på sendingen.

Programmene kan sees her: http://www.tvvest.no/search/perform?search=helseavdelingen


Involverte personer


Relaterte tjenesteområder