Bilde av Sotra Kystby: Frykten som forsvant

(foto: Fredrik Hannestad)

Sotra Kystby: Frykten som forsvant

Kunde: Sotra Kystby

På Straume på Sotra har man utviklet en helt ny by; Sotra Kystby. Frykten var stor for at publikum ikke ville benytte den nybygde Kystbygarasjen med 1500 parkeringsplasser under bakken. Mye nybyggingsaktivitet og store endringer stilte høye krav til strategisk kommunikasjon overfor publikum og andre målgrupper.

NOR PR bidro med kommunikasjonsstrategi, strategi for sosiale medier, rådgivning og praktisk informasjonsarbeid underveis i prosessen.

I dag er Kystbygarasjen et stadig mer populært sted å parkere for dem som skal til Sotra Kystby. Sotra Kystby framstår som et mønsterprosjekt for andre byer når byutvikling debatteres.