Bilde av BIR fryktet protestaksjoner

BIR fryktet protestaksjoner

Kunde: BIR (Bergenområdets interkommunale renovasjonsselskap)

For første gang i historien skulle BIR kreve at bergensere skulle betale for å levere sortert avfall på gjenvinningsstasjoner.

NOR PR utarbeidet en kommunikasjonsplan som bidro til å rydde opp i argumentasjonen for hvorfor betaling var nødvendig.
Vi lagde ulike scenarier basert på publikums sannsynlige reaksjoner.
Handlingsplanen forklarte nøye hvem som skulle gjøre hva, på hvilket tidspunkt og til hvilken kostnad.

Som ventet ble det lange køer med biler utenfor gjenvinningsstasjonene i dagene før betalingsrutinen ble innført. Både media, handouts, kundesenter-briefing og andre tiltak ble benyttet for å forklare hvorfor BIR var nødt til å innføre 50 kroner i betaling ved levering av sortert avfall. Det potensielt kontroversielle tiltaket ble gjennomført med minimale protester.


Involverte personer


Relaterte tjenesteområder