Bilde av Brak ville bygge kompetanse mellom musikk og juss

Brak ville bygge kompetanse mellom musikk og juss

Kunde: Brak (tidl. Bergens Rockeaktører)

Økt eksport av norsk musikk stiller nye krav til juridisk kompetanse i musikkbransjen. Brak, kompetansesenter for musikk, initierte en forstudie for å bygge sterkere juridiske kompetanse i bransjen med målsetning om et prosjekt med bedriftssamarbeid og kompetanseoverføring mellom musikk og juss.

NOR PR undersøkte juridiske utfordringer, behov og kompetanse blant sentrale aktører innen musikkbransjen. Deretter undersøkte vi hva et utvalg jurister leverer av juridisk kompetanse til musikkbransjen, hva de mener de behøver samt hvilken kompetanse de har om bransjen.
Vi bidro med research, prosjektutvikling og strategi for finansiering og videreføring av prosjektet. Forstudien resulterte i et anbefalt forslag til modell for bedriftssamarbeid og kompetanseoverføring mellom de to miljøene.

Søknad om forprosjekt for bedriftsnettverk mellom musikk og juss er sendt Innovasjon Norge med tanke på videreføring av prosjektet.


Involverte personer


Relaterte tjenesteområder