Bilde av BKK trengte en strategisk kommunikasjonspartner

Tyssefossen kraftverk i Samnanger, ett av BKK sine mange kraftverk. (foto: Wikipedia Commons)

BKK trengte en strategisk kommunikasjonspartner

Kunde: BKK AS

Gjennom en anbudsprosess ønsket BKK å knytte til seg en ny totalleverandør innen reklame og kommunikasjon. NOR PR, sammen med andre byråer i MB-konsernet, vant anbudet.

MB-konsernet leverer et bredt spekter av tjenester til BKK, knyttet til markedsføring, reklame, digital synlighet og bruk av sosiale medier. NOR PR bistår spesielt selskapets ledelse med vurderinger og identifisering av muligheter innenfor det rammeverk og de politiske rammebetingelser BKK opererer.

NOR PR bistår med grunnleggende vurderinger og identifiserer muligheter for BKK for å gjøre det lettere for selskapets ledelse å ta de rette initiativer til rett tid. På den måten opprettholder BKK sin posisjon som en av de viktigste samfunnsbyggerne i landsdelen, men en klar og tydelig regional strategi og forankring.


Involverte personer


Relaterte tjenesteområder