Bilde av Strategisk rådgivning og kurs for BKK

Tyssefossen kraftverk i Samnanger, ett av BKK sine mange kraftverk. (foto: Wikipedia Commons)

Strategisk rådgivning og kurs for BKK

Kunde: BKK AS

BKK er Vestlandets største energiselskap og ledende innen utvikling av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. NOR PR har, sammen med andre byråer i Media Bergen-konsernet, en rammeavtale om levering av ulike kommunikasjonstjenester. NOR PR bistår med:

Politisk rådgivning og identifisering av muligheter innenfor rammebetingelsene der BKK opererer.
NOR PR bistår med grunnleggende vurderinger og identifiserer muligheter for BKK for å gjøre det lettere for selskapets ledelse å ta de rette initiativer til rett tid. På den måten opprettholder BKK sin posisjon som en av de viktigste samfunnsbyggerne i landsdelen, men en klar og tydelig regional strategi og forankring.

Styrking av ledelsens kompetanse om sosiale medier.
For å øke kjennskap til hva BKK driver med, ønsket selskapet å styrke ledelsens kompetanse om sosiale medier. NOR PR holdt praktiske kurs for konsernledelsen og ledergruppene i selskapet, med hovedvekt på hvorfor og hvordan norske ledere kan bruke sosiale medier som Facebook og LinkedIn. - Vi har gått sjumilssteg, sa Nils Nesheim, divisjonssjef i BKK Nett etter endt kurs.

Kurs i medietrening og presentasjonsteknikk.
NOR PR har holdt en rekke kurs i medietrening og presentasjonsteknikk for ulike seksjoner i BKK. Dette for å trygge ledere og medarbeidere i møtet med media.