Bilde av Beerenberg kom ut av usynligheten

Beerenberg kom ut av usynligheten

Kunde: Beerenberg Corp. AS

Da Morten Walde ble konsernsjef i det som den gang het D&F Group i april 2008, hadde selskapet vært usynlige i mediebildet gjennom nær 30 år. Inntrykket av D&F Group var at selskapet var noe i nærheten av en nasjonal «malesjappe». I virkeligheten var de i ferd med å utvikle seg til et internasjonalt høyteknologiselskap.

NOR PR gjennomførte innledningsvis spørreundersøkelser blant aktører rundt og i selskapet. Det ble gjennomført en altomfattende identitetsprosess hvor det ble lagt særlig vekt på involvering av ansatte og særlig konsernledelse. Dette la grunnlaget for navneskiftet til Beerenberg, en ny visjon, posisjon, logo, kjerneverdier, identitet, kommunikasjonsplattform, internett- og intranettsider, brosjyremateriell, årsrapport, profileringsmateriell, kundemagasin og månedlig nyhetsbrev fra konsernsjefen.

Utover dette hjalp NOR PR Beerenberg til å utvikle relasjoner mot Norges fremste oljeserviceanalytikere samt de mest sentrale journalistene som har petroleumsindustrien som arbeidsfelt.

Beerenberg fikk en oppdatert profil som samstemmer med selskapets faktiske kvaliteter og planer. De ansatte er også blitt merkbart mer engasjerte i sin arbeidsplass. Prosessen førte dessuten til reflekterte artikler om Beerenberg så vel som petroleumsbransjen generelt.