Bilde av Banebrytende Keyteq-prosjekt søkte utviklingsstøtte fra EU

(Illustrasjon: Line Severinsen/Keyteq)

Banebrytende Keyteq-prosjekt søkte utviklingsstøtte fra EU

Kunde: Keyteq AS

Norske Keyteq og kroatiske Netgen gikk sammen for å søke finansiell støtte fra EU for utvikling av et innovativt prosessverktøy for digitale løsninger. Partnerne ønsket bistand til å søke EU om utviklingsstøtte.

NOR PR vurderte hvilken støtteordning som var mest aktuell, og vi avdekket kriterier og krav knyttet til ordningen. Vi satt oss grundig inn i selve innovasjonen og utarbeidet en tidlig forretningsmodell for kommersialisering. Deretter jobbet vi med kommunikasjon av innovasjonen og forretningspotensialet basert på kriteriene i EU-programmet, før vi til slutt sendte inn søknaden.

Med bistand fra NOR PR søkte Keyteq og Netgen støtte fra EU-programmet SMB instrumentet i Horisont2020 for videreutvikling av det innovative digitale prosess-verktøyet. Som én av svært få som kommer gjennom nåløyet på første forsøk, ble søknaden innvilget støtte.


Involverte personer


Relaterte tjenesteområder